AUT | CG | KONTAKT |
Program bala


19:00h Prijemni koktel


19:30h Ulazak u open air prostor


19:45h Ulazak počasnih gostiju


20:00h Himne
• Crne Gore
• Republike Austrije
• Evropske Unije


20:10h Otvaranje Bečkog bala od strane plesne škole
• Poloneza sa lepezama
• Vatrena polka


20:30h Pozdravne riječi

20:45h Valcer-koreografija "Bečka krv" sa prelaskom u SVI NA VALCER!


21:15h Eksluzivna gala večera, prvi gang
Zabavni program, prvi dio


Ekskluzivna gala večera, drugi i treći gang
Tombola u humanitarne svrhe


Eksluzivna gala večera, četvrti gang
Zabavni program, drugi dio


23:30h Ponoćna kvadrila
• Zabavni program, treći dio
• Kafa i ponoćna zakuska

VIP prostor se otvara oko 22:00 časa.

*Zadržavamo prava na izmjene programa.