Osnovne informacije

PIB:

106 717 222

Matični broj:

20666509

Tekući račun:

170-30010756000-78

Lokacija


La Mantini d.o.o. - Centrala
Sandžačka 9a
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 2661 161


Kliknite za veću mapu
La Mantini d.o.o. - Proizvodnja
Crnotravska 7-9
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 2661 161


Kliknite za veću mapu